Tin tuyển dụng

NHÀ MÁY NHÔM YONGXING TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

NHÀ MÁY NHÔM YONGXING TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

01-03-2024
Do nhu cầu mở rộng thị trường, Nhà máy nhôm Yongxing cần tuyển dụng bổ sung số lượng lớn nhân viên kinh doanh trên toàn quốc.  
Xem thêm