CỬA ĐI MỞ QUAY

CỬA NHÔM YONGXING HỆ 55 VÁT CẠNH - CỬA ĐI MỞ QUAY 1 CÁNH

CỬA NHÔM YONGXING HỆ 55 VÁT CẠNH - CỬA ĐI MỞ QUAY 1 CÁNH

Cửa đi mở quay Hệ 55 vát cạnh 1 cánh giảm tải trọng, góp phần tối ưu chi phí, phù hợp với công trình có khối lượng cửa lớn.
Xem thêm
CỬA NHÔM YONGXING HỆ 55 VÁT CẠNH - CỬA ĐI MỞ QUAY 2 CÁNH

CỬA NHÔM YONGXING HỆ 55 VÁT CẠNH - CỬA ĐI MỞ QUAY 2 CÁNH

Cửa đi mở quay 2 cánh Hệ 55 vát cạnh có cấu tạo đảm bảo được hiệu năng sử dụng và thẩm mỹ.

CỬA NHÔM YONGXING HỆ 55 VÁT CẠNH - CỬA ĐI MỞ QUAY 4 CÁNH

CỬA NHÔM YONGXING HỆ 55 VÁT CẠNH - CỬA ĐI MỞ QUAY 4 CÁNH

Cửa đi mở quay 4 cánh hệ 55 vát cạnh với cấu tạo tương thích, tiết kiệm chi phí sản xuất - gia công.