Chương trình tham quan, giao lưu giữa đoàn doanh nghiệp sản xuất cửa nhôm tỉnh Lâm Đồng và nhà máy nhôm Yongxing khép lại với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, nhiều giá trị được sẻ chia.

 

Trực tiếp tham quan nhà máy, trải nghiệm quy trình sản xuất cửa nhôm cao cấp nhất thị trường Việt, ông Hà Văn Cường – đại diện NPP Cửa Đẹp cho rằng: Đây thực sự là một hoạt động ý nghĩa, giúp các doanh nghiệp sản xuất cửa nhôm hiểu rõ hơn về những sản phẩm chất lượng, đúng chuẩn trên thị trường.

 

Hãy cùng Yongxing Aluminium nhìn lại những hình ảnh đặc biệt trong hành trình kết nối, mở ra dấu mốc mới cho sự hợp tác bền chặt giữa Nhà máy nhôm Yongxing và các doanh nghiệp sản xuất cửa nhôm Lâm Đồng.

 

ĐOÀN DNSX CỬA NHÔM LÂM ĐỒNG THAM QUAN NHÀ MÁY NHÔM YONGXING 1

 

ĐOÀN DNSX CỬA NHÔM LÂM ĐỒNG THAM QUAN NHÀ MÁY NHÔM YONGXING 2

 

ĐOÀN DNSX CỬA NHÔM LÂM ĐỒNG THAM QUAN NHÀ MÁY NHÔM YONGXING 3

 

ĐOÀN DNSX CỬA NHÔM LÂM ĐỒNG THAM QUAN NHÀ MÁY NHÔM YONGXING 4

 

ĐOÀN DNSX CỬA NHÔM LÂM ĐỒNG THAM QUAN NHÀ MÁY NHÔM YONGXING 5

 

ĐOÀN DNSX CỬA NHÔM LÂM ĐỒNG THAM QUAN NHÀ MÁY NHÔM YONGXING 6

 

ĐOÀN DNSX CỬA NHÔM LÂM ĐỒNG THAM QUAN NHÀ MÁY NHÔM YONGXING 7

 

ĐOÀN DNSX CỬA NHÔM LÂM ĐỒNG THAM QUAN NHÀ MÁY NHÔM YONGXING 8

 

ĐOÀN DNSX CỬA NHÔM LÂM ĐỒNG THAM QUAN NHÀ MÁY NHÔM YONGXING 9

 

ĐOÀN DNSX CỬA NHÔM LÂM ĐỒNG THAM QUAN NHÀ MÁY NHÔM YONGXING 10

 

ĐOÀN DNSX CỬA NHÔM LÂM ĐỒNG THAM QUAN NHÀ MÁY NHÔM YONGXING 11

 

ĐOÀN DNSX CỬA NHÔM LÂM ĐỒNG THAM QUAN NHÀ MÁY NHÔM YONGXING 12

 

ĐOÀN DNSX CỬA NHÔM LÂM ĐỒNG THAM QUAN NHÀ MÁY NHÔM YONGXING 13

 

ĐOÀN DNSX CỬA NHÔM LÂM ĐỒNG THAM QUAN NHÀ MÁY NHÔM YONGXING 14

 

ĐOÀN DNSX CỬA NHÔM LÂM ĐỒNG THAM QUAN NHÀ MÁY NHÔM YONGXING 15

 

ĐOÀN DNSX CỬA NHÔM LÂM ĐỒNG THAM QUAN NHÀ MÁY NHÔM YONGXING 16

 

Bài viết liên quan:

Thư mời tham quan nhà máy nhôm Yongxing

Thư mời đoàn đại biểu HCM tham quan nhà máy nhôm Yongxing

Thư mời đoàn đại biểu Lâm Đồng tham quan nhà máy nhôm Yongxing

Đoàn AEĐL cùng NPP Cửa Đẹp tham quan nhà máy nhôm Yongxing

Đoàn DNSX cửa nhôm TPHCM tham quan nhà máy nhôm Yongxing lần 2/2024

Đoàn DNSX cửa nhôm TPHCM tham quan nhà máy nhôm Yongxing