CBCNV VĨNH HƯNG - ĐOÀN KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN

"Hiền tài là nguyên khí quốc gia", giá trị cốt lõi mang tới sự bền vững cho doanh nghiệp chính là con người.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của đội ngũ nhân sự & văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển của công ty, Vĩnh Hưng đã nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và bình đẳng về cơ hội cho tất cả các thành viên phát huy tối đa năng lực, sự sáng tạo của mỗi cá nhân. 

Trên con đường phát triển, ngoài việc trau dồi chuyên môn, công tác xây dựng, nâng cao bản sắc, văn hóa doanh nghiệp luôn được Vĩnh Hưng đặt lên hàng đầu. Với mục tiêu mỗi nhân viên là một đại sứ góp phần xây dựng thương hiệu Công ty, toàn bộ CBCNV Vĩnh Hưng đều hiểu rõ đặc thù ngành, được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ thuật và luôn lao động sáng tạo dựa theo tinh thần xuyên suốt của tập thể.

Ban lãnh đạo với tầm nhìn chiến lược cùng sự chỉ đạo sát sao và sáng suốt, luôn là kim chỉ nam định hướng, chèo lái con thuyền Vĩnh Hưng. Đội ngũ CBCNV gồm 50 nhân viên khối văn phòng trình độ cử nhân đại học, thạc sỹ với chuyên môn nghiệp vụ cao cùng tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả cũng đã góp một phần không nhỏ vào thành tích chung trong quá trình hình thành và phát triển Công ty.

Bởi vậy, cùng với việc đầu tư thiết bị - công nghệ, trong những năm qua, Vĩnh Hưng còn đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua những ưu việt trong chính sách tuyển dụng, đãi ngộ, tạo môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, có cơ hội phát triển thăng tiến và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người lao động. Hàng năm, Công ty còn tổ chức các hoạt động tập thể, sự kiện chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ, Tết và tạo điều kiện để tất cả các CBCNV tham gia. Đây chính là cơ hội để các thành viên gắn bó, thấu hiểu hơn, là sợi dây thắt chặt tình đồng nghiệp để cùng nhau sát cánh trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Trong công cuộc đổi mới - nhìn lại để tiếp tục tiến lên, mỗi thành viên trong ngôi nhà chung sẽ tiếp tục đồng lòng, cống hiến sức trẻ, tài năng của mình vì sự phát triển của một tập thể Vĩnh Hưng - vững bền với thời gian, càng ngày càng hưng thịnh!